یکصد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود.

یکصد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “روش شناسی اقتصاد اسلامی:مطالعه موردی اقتصاد رفاه” با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد حسین کرمی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه) دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.