دوازدهمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب برگزار می شود.

دوازدهمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “مواجهه علامه مصباح با فلسفه جدید غرب” با ارائه حجت الاسلام دکتر فیروزجائی شنبه ۲ اسفند ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی ) برگزار می شود.