یکصد و نود هفتمین جلسه گروه فلسفه برگزار شد.

یکصد و نود هفتمین جلسه گروه فلسفه، با موضوع “ارزیابی چندین پاسخ بر اشکال تعدد صفات خداوند و وحدت ذات” ارائه حجت الاسلام روح الله فروغی چهارشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۹در مجمع عالی حکمت اسلامی(حضوری ومجازی) برگزار شد.