کتاب وجود و ذات، اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی شد.

کتاب وجود و ذات؛ تفسیری از صدرا در سیاق تاریخی تألیف دکتر داود حسینی که در سال ۱۳۹۸ از سوی انتشارات حکمت اسلامی منتشر گردید، در سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (سال ۱۳۹۹) حائز عنوان شایسته تقدیر شد.

این کتاب در ۳۹۲ صفحه به قلم دکتر داود حسینی از سوی انتشارات حکمت اسلامی وابسته به مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر گردیده است.