“نقد ادلّه نوین مادیت نفس” در جلسه گروه علمی فلسفه غرب

سیزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “نقد ادلّه نوین مادیت نفس” با ارائه حجت الاسلام سید اباذر نبویان شنبه ۹ اسفند ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار شد.