کتاب “جستارهایی در فلسفه اسلامی جلد اول (ویراست دوم)” منتشر شد.

کتاب جستارهایی در فلسفه اسلامی جلد اول (ویراست دوم) که درصدد بیان آرای اختصاصی آیت‌الله غلامرضا فیاضی در پاره‌ای از مسائل فلسفه اسلامی است توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.