“نسبت میان حق حاکمیت الهی و مردم سالاری”در جلسه گروه فلسفه حقوق

چهل و دومین جلسه گروه فلسفه حقوق موضوع “نسبت میان حق حاکمیت الهی و مردم سالاری” ارائه حجت الاسلام دکتر عبد الله عصاره یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹ ساعت ۱۹ درمجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.