یکصد چهل و دومین جلسه گروه فلسفه اخلاق برگزار می شود.

یکصد چهل و دومین جلسه گروه فلسفه اخلاق با موضوع “بایسته‌های پژوهش و تحقیق موثر درباره اخلاق فناوری اطلاعات” ارائه حجت الاسلام دکتر حسینعلی رحمتی چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.