یکصد و نود هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود.

یکصد و نود هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “استدلال ابن سینا بر ضرورت نبوت از طریق تبعی بودن وجود کائنات” با ارائه حجت الاسلام دکتر فیروزجائی چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری ومجازی) برگزار می شود.