یکصد و هشتاد و سومین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود.

یکصد و هشتاد و سومین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “بایسته های تعامل عرفان با دانش کلام” با ارائه حجت الاسلام رضا شاکری چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.