کتاب “یادنامه علمی استاد شهید” منتشر شد.

کتاب یادنامه علمی استاد شهید؛ حاوی مجموعه مباحث و مطالب ویژه برنامه‌های چهلمین سالگرد شهادت استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری که در سال ۱۳۹۸ از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار گردیده، توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.