بیست و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

نسبت الهیات بالمعنی‌الاعم و الهیات بالمعنی‌الاخص از منظر حکیمان / عسکری سلیمانی امیری

واکاوی و ارزیابی نشان‌واره‌های اقتدارگرایی در مدینه فاضله / سید محمد هادی مقدسی

اصل علّيت و علوم انسانی / علی مصباح

دو برهان صدرالمتألهین بر علم عام موجودات؛ اشکالات و پاسخ به آنها / یاسر حسین‌پور، احمد سعیدی

تبیین نسبی‌گرایی اخلاقی لیزا و راهنمای آن در مقایسه با اطلاق‌گرایی در حکمت متعالیه / فاطمه حاجیلوئی، حسن عبدی، علیرضا آل‌بویه

معاد جسمانی عنصری از دیدگاه ملا نعیما طالقانی / سیدمحمدمهدی نبویان

تبیین جایگاه حق و قانون در نگرش کانت و اندیشه اسلامی / رضا آذریان، محمدمهدی گرجیان

بررسی نگرش‌های سه‌گانه ابن‌سینا به صفات کمال خداوند (عینیّت خارجی و وحدت مفهومی، لازم ذات بودن و ارجاع به اضافه و سلب) / سید محمد انتظام

نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا / اعظم سادات پیش بین، عباس جوارشکیان,سید مرتضی حسینی شاهرودی

منتشر شد.