کتاب “انسان متعالی در فلسفه سیاسی متعالیه” منتشر شد.

کتاب “انسان متعالی در فلسفه سیاسی متعالیه” نوشته حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهدی امیدی توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

فلسفه سیاسی متعالیه، عنوانی ناظر به نگرش فلسفی فراطبیعی به مسائل حیات و هویت جمعی و فعالیت‌های ارادی استکمالی در حوزه سیاست و اجتماع انسانی است که به تبیین رابطه وجودی انسان با حیات مادی- معنوی و فردی- اجتماعی بر پایه روش شناسی حکمت متعالیه می پردازد و به ترسیم مدینه فاضله‌ای اهتمام دارد که شهروندش انسانی متعالی در ساحات نظر و عمل است و یا در مسیر تعالی گام برمی دارد.