دویست و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود.

دویست و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “علامه حسن زاده (ره) معمّای ناشناخته”(جلسه دوم) با ارائه حجت الاسلام و المسلمین زمانی چهارشنبه 3 آذر 1400 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.