هفتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

هفتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “درآمدی بر فلسفه فضای مجازی” با ارائه حجت الاسلام میرمرشدی سه شنبه 2 آذر1400 ساعت 19 به صورت حضوری ومجازی در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.