یکصد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود.

یکصد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “تأثیر متقابل علم و فلسفه از دیدگاه علامه طباطبائی(ره) و بازتاب آن در علوم انسانی”(جلسه دوم) با ارائه حجت الاسلام دکتر شیروانی دوشنبه 8آذر 1400ساعت 19در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری ومجازی)برگزار می شود.