سی امین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره 9 مقاله با موضوعات:

  • ریشه‌یابی مبانی نظریه ملاصدرا در اتحاد نفس و بدن در علم‌النفس سهروردی

سید جعفر قادری، سیدرضی قادری

  •  بحثی تطبیقی در باب انواع قیامت از دیدگاه عرفان و شریعت

احمد سعیدی، محمد زارعین

  •  تحلیل نظام‌مند قرائتِ «ملاصدرا» از آموزۀ «معرفت نفس»

سید محمدحسین دعائی، محمدحسن رستمی، حسن نقی‌زاده

  •  نسبت معنویت متعالی با ولایت تکوینی اهل ‌بیت: و ابعاد تأثیر آن بر سبک زندگی

سیدمجید موسوی، محمد رضاپور

  •  علل خودداری علامه طباطبایی از به‌کارگیری معارف عرفانی در فلسفه‌‌ورزی با تأکید بر آرای آیتالله جوادی آملی

احمد فرزین فر، رضا الهی منش، اصغر نوروزی

  •  معنای زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز

روح الله روحانی، علی عباسی

  •  نظریه انتخاب اختیاری متعالیه؛ نظریه‌ای در علوم انسانی برگرفته از حکمت متعالیه

مهدی جمالی، احمدحسین شریفی

  •  بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی

سیده زهرا موسوی بایگی، سید مرتضی حسینی شاهرودی، محمد علی وطن دوست

  •  چیستی محاکات در میراث منطقی مسلمانان

محمد بختیاری، ابوالحسن بختیاری

منتشر شد.