دهمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی برگزار می شود.

دهمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی رحمة‌الله‌علیه با موضوع “بررسی جایگاه و تأثیر شخصیت علمی علامه طباطبایی در عصر حاضر” چهارشنبه 21 اردیبهشت برگزار می‌شود.

این پیش‌نشست علمی ساعت 10:30 روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 در سالن ابن سینا دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و با همکاری دبیرخانه کنگره به صورت حضوری و مجازی برگزار و جناب آقای محمدباقر خراسانی به ارائه بحث خواهند پرداخت.