یکصد و چهلمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و چهلمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوعات “1-حکمرانی در اندیشه استاد شهید آیت الله مطهری با ارائه حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی 2- بررسی دیدگاه شهید مطهری در باره مناسبات عقل ودین” با ارائه حجت الاسلام دکتر احمد رضا یزدانی مقدم سه شنبه 27 اردیبهشت 1401ساعت 21 به صورت مجازی برگزار می شود.