یکصد و سی و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود.

یکصد و سی و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “نقد و بررسی انگاره “خود متناقض بودن صفات الهی“ با ارائه حجت الاسلام حسن قره باغی سه شنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 21 به صورت (حضوری و مجازی ) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.