نشست علمی نقد کتاب انسان متعالی در فلسفه سیاسی متعالیه برگزار می‌شود

نشست علمی نقد کتاب انسان متعالی در فلسفه سیاسی  متعالیهدوشنبه 22 خرداد برگزار می‌شود.

این ‌نشست علمی ساعت 13 روز دوشنبه 22 خرداد 1402 از سوی مدیریت پژوهشی و ارزشیابی «سمت» و با همکاری گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار و حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی به عنوان مؤلف کتاب و حجت الاسلام دکتر محمدعلی سوادی، دکتر مجتبی زارعی و دکتر شریف لک زایی به عنوان ناقد و آقای محمدباقر خراسانی به عنوان دبیرعلمی به ارائه بحث خواهند پرداخت.