یکصد و شصتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و شصتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “فصول منتزعه ( فصل شصت و هفت)” با ارائه حجت الاسلام دکتر محسن مهاجر نیا سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت 19:30 به صورت مجازی برگزار می شود.