یکصد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “تاثیر تفاوت های جنسیتی بر داوری های اخلاقی با ارائه “حجت الاسلام علی جمعه مظفری“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 13 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.