هشتاد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود

هشتاد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “شیخ اشراق وعلوم انسانی(جلسه دوم) با ارائه “حجت الاسلام دکتر محمد بهشتی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه 14 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.