یکصد و شصت و هشتمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

یکصد و شصت و هشتمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “چگونگی وقوع معراج در نگاه اندیشمندان اسلامی با ارائه “آقای دکتر علیرضا میرزایی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 15 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.