یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “راه کارهای برون رفت فلسفه از وضعیت کنونی و نقش مجمع عالی حکمت اسلامی در این زمینه با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین حسین قاسمی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 16 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.