تبیین نظام اخلاقی مولوی” در جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق+خلاصه بحث

هشتاد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار شد
هشتاد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “تبیین نظام اخلاقی مولویبا ارائه “حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی” و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 17 اردیبهشت 96  ساعت 20:45 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

اخلاق در مثنوی مولوی، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. وی برای اخلاقی بودن افعال آدمی، چند ین مبنا معرفی می کند. اگر افعال انسان براساس این مبانی صادر شود، یک فعل متعالی اخلاقی محسوب می شود. بخشی از آن مبانی اخلاقی عبارتند از:
-1- آزادی
مقصود وی از آزادی؛ رهائی انسان از هوای نفس تسلط بر خویشتن خویش است. آن که از بند خود بجهد، از هر دامی برهد.
بند بگسل، باش آزاد اى پسر                    چند باشى بند سيم و بند زر
2- -اخلاص

مبنای دیگر اخلاقی بودن فعل انسانی، اخلاصمند بودن آن است. کار مخلصانه، کاری است که انانیت در آن نقش نداشته باشد.نه تنها انانیت بلکه عادت هم نباید دخیل باشد.
وی اعمال امیر المومنین را مصداق روشن اخلاص می داند و می گوید:
از على آموز اخلاص عمل                          شير حق را دان مطَهّر از دغل‏