زمان برگزاری همایش ملی حکیم طهران

بر اساس مصوبه هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی، همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقا علی مدرس زنوزی (حکیم موسس) چهارشنبه و پنج شنبه ۵ و ۶ اردیبهشت ۹۷ در تهران و قم برگزار می شود.

همایش ملی حکیم طهران از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی و با همکاری ۲۱ مرکز علمی فرهنگی و اجرایی کشور برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.