هفتاد و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هفتادمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوعفلسفه سیاسی حجاب با ارائه حجت الاسلام دکتر  داود مهدوی زادگان و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 23 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.