هفتاد و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هفتادمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوعفلسفه سیاسی حجاب با ارائه حجت الاسلام دکتر  داود مهدوی زادگان و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.