هشتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

هشتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “باورهای کلامی و علوم انسا نی(جایگاه و چگونگی تاثیر) با ارائه “حجت الاسلام دکتر قاسم ترخان“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۲ اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.