یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “ملاک ضروری دین ومواردی از آن با ارائه “حجت الاسلام شهسواری“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 19 فروردین ۹7  ساعت 20:45 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.