یکصد و چهل و پنجمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود

یکصد و چهل و پنجمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “نقد سویه جامعه شناختی عرفان مدرن (جلسه اول معرفی ونقد مدعیات عرفان مدرن) با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد رودگر“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 22 فروردین ۹7  ساعت 20:45 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.