یکصد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع نقش اخلاق در تعالی حقوق با ارائه حجت الاسلام جمال سروش و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 26 فروردین ۹7  ساعت 20:45 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.