یکصد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع نقش اخلاق در تعالی حقوق با ارائه حجت الاسلام جمال سروش و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.