یکصد و پنجاه و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “تبین مساله بداء در اندیشه صدرالمتالهین و امام خمینی (ره) با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبائی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 28 فروردین ۹7  ساعت 20:45 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.