“بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تاثیر آن بر الهیات“ در جلسه گروه علمی معرفت شناسی

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تاثیر آن بر الهیات با ارائه “حجت الاسلام صالحی“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۸ اردیبهشت ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.