یکصد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع تعریف مفاهیم اخلاقی در منابع دینی با ارائه حجت الاسلام عالم زاده نوری و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۹ اردیبهشت ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.