“تعریف مفاهیم اخلاقی در منابع دینی“ در جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق

یکصد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع تعریف مفاهیم اخلاقی در منابع دینی با ارائه حجت الاسلام عالم زاده نوری و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۹ اردیبهشت ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.