حضور انتشارات حکمت اسلامی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حضور انتشارات حکمت اسلامی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مصلی بزرگ امام خمینی

شبستان، راهرو ۱۳، غرفه ۲۰