هفتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هفتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع فلسفه سیاسی حجاب با ارائه “حجت الاسلام دکتر مهدوی زادگان” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.