یکصد و چهل و ششمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود

یکصد و چهل و ششمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “استاد شهید مطهری و عرفان اجتماعی با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین رودگر“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.