یکصد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع حجیت دلیل نقلی در اثبات گزاره های اخلاقی با ارائه حجت الاسلام عالم زاده نوری و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷  ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.