“نقش عالم خیال در هنر و عرفان(جلسه دوم)“ در جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر

بیست و نهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع نقش عالم خیال در هنر و عرفان(جلسه دوم)“ با ارائه “حجت الاسلام الهی منش“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۵ تیر ۹۷  ساعت ۲۱:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.