دهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

دهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع کاوشی در غایت حکمت عملی فارابی” با ارائه “حجت الاسلام محمدتقی شفیعی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷  ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.