هشتاد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

هشتاد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “اصالت متن ونسبیت ظهور با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین احمد فربهی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷  ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.