یکصد و چهل و هشتمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود

یکصد و چهل و هشتمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “چیستی وجود نامحدود در مقایسه با  کم نا محدود، آفتها و فرصت ها با ارائه “حجت الاسلام دکتر روح الله سوری“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷  ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.