یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “نقد مبانی فکری و نظام معرفت شناختی جان دیویی با ارائه “حجت الاسلام دکتر محمد صادق علیپور“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۱۶ تیر ۹۷  ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.