یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “بررسی شبهات رجعت در جریان های انحرافی معا صر با ارائه “حجت الاسلام محمد شهبازیان“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷  ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.