یکصد و شصت و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و شصت و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “دوام فیض از نگاه فلسفه و آموزه های دینی با تاکید بر آیات و روایات با ارائه “حجت الاسلام شهسواری“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 20 تیر ۹7  ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.