هفتاد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

           هفتاد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع بررسی راه های اثبات تجارب دینی و مکاشفات عرفانی با ارائهحجت الاسلام دکترسید جابرموسوی راد  و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.