یازدهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

یازدهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع مناسبات شریعت نبوی و حکمت عملی در اندیشه فارابی “ با ارائه “حجت الاسلام دکتر زهیر انصاریان“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه 1 مرداد ۹7  ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.