یازدهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

یازدهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع مناسبات شریعت نبوی و حکمت عملی در اندیشه فارابی “ با ارائه “حجت الاسلام دکتر زهیر انصاریان“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۱ مرداد ۹۷  ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.